Fotograf Gdańsk, Zdjęcia do dokumentów, Fotografia Portretowa
 » Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy z FOTO FOKUS Ul. Chlebnicka 30/32 80-830 Gdańsk

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……..……………….

Imię i nazwisko konsumenta(­ów): ………………………………………………………………

Adres konsumenta(ów):.…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ..

Data i Podpis konsumenta(­ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Fokus Fotograf Tadeusz Wyszyński 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Nasze Tagi: #fotografgdansk, #fotografiaportretowa, #zdjeciedodowodu, #zdjeciedopaszportu, #zdjeciedocv, #fotografiaslubna Up
Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na Google+